Green Power

6.11.2013

GLOBALG.A.P. -auditointi Oksasen Puutarhalla

Syyskuun alussa Oksasen Puutarhalla suoritettiin GLOBALG.A.P. –auditointi.  GlobalG.A.P on kansainvälinen hyvien tuotantotapojen standardi. Järjestelmän pääpainot ovat elintarviketurvallisuudessa, tuotannon ympäristövaikutuksissa ja työntekijöiden turvallisuudessa.  Toimintaa arvioidaan dokumentteihin ja tuotantotiloihin tutustumalla.

Asiakkaiden eli tässä tapauksessa salaattia ja yrttejä Oksasen Puutarhalta ostavien yritysten kannalta tämä sertifikaatti on merkki hyvien tuotantotapojen mukaan viljellystä ja puhtaasta salaatista. Elintarvikkeiden ja puutarhatuotteiden puhtaus ja turvallisuus on todennettavissa asiakkaille.  Salaattien ja yrttien loppukäyttäjät eli kuluttajat voivat hyvillä mielin ostaa turvallisesti tuotettua ruokaa.    

Ekologisuus on yksi järjestelmän painopisteistä.  Ympäristön kuormitusta pyritään vähentämään jatkuvasti, veden ja energian käytön suhteen kuin myös jätteiden tuottamisen ja hävittämisen.  Oksasen Puutarhalla käytetään sähköenergiana Vihreää voimaa ja lämmitys hoidetaan pääosin biopolttoaineella. Kaikki jätteet lajitellaan, kierrätetään tai toimitetaan eteenpäin hävitettäviksi.  Kasteluveden säästämiseksi ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi käytetään suljettua kastelujärjestelmää, jossa vesi kierrätetään puhdistuksen jälkeen takaisin käyttöön. Näin ollen lannoitteita ei pääse ympäristöön ja vettä säästyy.

GLOBALG.A.P- järjestelmä paneutuu myös työntekijöiden turvallisuuteen, oikeuksiin ja hygieniaosaamiseen. Oksasella henkilöstöä perehdytetään ja koulutuksia hygieniasta sekä työ- ja tuoteturvallisuudesta järjestetään säännöllisesti. Tuoteturvallisuutta on parannettu suorittamalla hygieniapasseja.    

Yritykselle standardista ja auditoinnista on hyöty myös siinä että työmenetelmät tulevat tutkittua tarkemmin ja dokumentoitua järjestelmällisemmin, ehkä uusia ajatuksiakin herää kesken prosessin.

Oksasen puutarha on ollut järjestelmän piirissä jo lokakuusta 2012 asti. Tämä auditointi oli puutarhalle jo toinen. Sertifikaatti on voimassa vuoden kerrallaan.  Oksasen Puutarha suoriutui erinomaisin pistein tämän vuoden auditoinnista.    

GlobalG.A.P.

ylaviiva alaviiva